LaosFlag.png
US-Flag.jpg
TH_Flag.jpg

เกี่ยวกับเรา

banner-wqa_edited.png

    ເຈ ດີ ເບຟ ມີຄວາມພາຄພູມິໃຈເປັນອຢ່າງຢິ່ງທີ່ເຣາເປັນສມາຊິກຂອງສມາຄມດ້ານຄຸນພາພນ້ຳ ທີ່ຕັ້ງອຢູ່ ນ ປຣະເທສສຫຣັຖອເມຣິກາ  ຊຶ່ງທາງສມາຄມນັ້ນໄດ້ເປັນແຫລ່ງຂ້ອມູລ ຄລັງຄວາມຣູ້ໃຫ້ກັບບຣິສັທຊັ້ນນຳທີ່ຜລິຕຂວດນ້ຳດື່ມແລະອຸຕສາຫກຣຣມທີ່ເກີ່ຢວຂ້ອງ ຊຶ່ງຣວມຖຶງບຣິສັທ ເຈ ດີ ເບຟເວອເຣຈ ຈຳກັດຂອງເຣາດ້ວຢ

Pookie_LakeTahoe-e1477041003836-square.j
ສສິທຣ "ປຸ໊ກກີ້" ບຸຕຣດີ
ກຣຣມກາຣຜູ້ຈັດກາຣ
JDavidson_ACES-e1477040021405-square.jpg
ຈອຫ໌ນ ເດວິດສັນ
ຜູ້ຈັດກາຣດ້ານຄຸນພາພແລະຄວາມນ່າເຊື່ອຖືອ​

ແນວທາງຂອງເຣາ

ອງຄ໌ຣວມຄວາມສຳເຣັຈຂອງ ເຈ ດີ ເບຟ ຄືອ:

  • ຜລິຕພັນທ໌ຄຸນພາພ – ຣະບບກຣອງນ້ຳແລະກຣະບວນກາຣທຳໃຫ້ນ້ຳສະອາດ ບຣິສຸທທິ໌ ຣວມຖຶງກາຣດູແລກຣະບວນກາຣຜລິຕທີ່ດີມາກກວ່າມາຕຣຖານກຳຫນດ ....ທດລອງດູຄ່ະ ແລ້ວຄຸນຈະຣູ້ຖຶງຄວາມແຕກຕ່າງ

  • ຄວາມເປັນອຢູ່ທີ່ດີຂອງພນັກງານ – ເຣາມຸ່ງມັ່ນສຣ້າງສຖານທີ່ທຳງານທີ່ດີຕ່ອສຸຂພາພແລະເປັນທີ່ທຳງານທີ່ມີຄວາມສຸຂ ພນັກງານທຳງານດ້ວຢຄວາມປລອດພັຢ ຊຶ່ງນັ່ນຄືອຄວາມຣັບຜິດຊອບຫລັກຂອງເຣາ

  • ຫນ້າທີ່ຕ່ອຊຸມຊນ – ເປ້າຫມາຢຂອງເຣາຄືອກາຣຜລິຕສິນຄ້າຄຸນພາພ ສະອາດ ປລອດພັຢ ເພື່ອຕັວເລືອກທີ່ດີກວ່າຂອງຄນໃນຊຸມຊນ

  • ຄວາມພຶງພອໃຈຂອງລູກຄ້າ – ດ້ວຢຈິຕບຣິກາຣແລະສິນຄ້າຄຸນພາພທີ່ຜລິຕອອກມາຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງລູກຄ້າ ຜລິຕສຕ໊ອກ ສ່ງທັນໃຈ ງານສຳຄັຍໄມ່ພລາດແນ່ນອນຄ່ະ

ເຣື່ອງຣາວທີ່ມາ

      ຄວາມຝັນຂອງປຸ໊ກກີ້ສມັຢຕັ້ງແຕ່ຄຣັ້ງຢັງເຣີຢນມຫາວິທຢາລັຢ ຄນະເທຄໂນໂລຢີ ສາຂາທຣນີວິທຢາ ບວກກັບຄວາມພຣ້ອມດ້ານເຄຣື່ອງມືອຄຸນພາພສູງ ກຣະບວນກາຣແລະກຳລັງຄນ ຈາກຄວາມຝັນຂອງນັກສຶກສາທີ່ອຢາກມີທຸຣກິຈທີ່ບ້ານ ອຢູ່ດູແລຄຣອບຄຣັວແລະສຣ້າງສິ່ງດີໆຕ່ອຊຸມຊນ ທີ່ເຣາເຕິບໂຕມາ  ຫລັງຈາກຄວາມສຳເຣັຈໃນສາຢອາຊີພແລະຄິດວ່າອິ່ມຕັວແລ້ວ ທີ່ອຢູ່ວງກາຣກ໊າຊແລະນ້ຳມັນໃນຖານະຜູ້ວິເຄຣາະຫ໌ຂ້ອມູລ (Logging Data) ແລະຕຳແຫນ່ງສຸດທ້າຢດ້ວຢຫນ້າທີ່ຜູ້ພັທນາທຸຣກິຈ (Business Development) ຂອງບຣິສັທອັລລິເບອຣ໌ຕັນ ປຸ໊ກກີ້ຈຶງຕັດສິນໃຈນຳຄວາມຣູ້ ທັກສະທີ່ໄດ້ມາທັ້ງຫມດກລັບສູ່ມາຕຸພູມິ ແລະໄດ້ຣວມທີມຍາຕິພີ່ນ້ອງຊ່ວຢກັນສຣ້າງທຸຣກິຈທີ່ເຣາພູມິໃຈ ເຣາທຳມັນໄດ້ສຳເຣັຈແລ້ວ

ທີມງານ

   ເມື່ອກລາງປີ 2559 ເຣາໄດ້ທີມງານຈາກກາຣຄັດສຣຣຜູ້ສນໃຈຣ່ວມງານກັບເຣາຊຶ່ງມີມາກມາຢ ຫລາຢພື້ນຖານຄວາມຣູ້ ວິສັຢທັສນ໌ຂອງເຣາຄືອກາຣຣ່ວມງານກັນໃນຣະຢະຢາວ ຊຶ່ງພນັກງານເຣາຖືອວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັຍສຸດໃນກາຣຂັບເຄລື່ອນຄວາມສຳເຣັຈ ເຣາໃຫ້ພນັກງານມີປຣະກັນສັງຄມ ທຳງານດ້ວຢຄວາມປລອດພັຢ ຣະບບກາຣທຳງານອຢ່າງມີປຣະສິທທິພາພຄືອສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວັທນທຣຣມອງຄ໌ກຣ ເພື່ອລດກາຣບາດເຈັບໃນສຖານທີ່ທຳງານ ເນື່ອງຈາກເຣາໃຊ້ຊີວິຕໃນທີ່ທຳງານເປັນເວລານານໃນແຕ່ລະວັນ ເຣາຈຶງທຳທີ່ທຳງານໃຫ້ນ່າອຢູ່ ສະອາດ ສະດວກ  ສບາຢໃຈ ເພື່ອກາຣທຳງານອຢ່າງມີຄວາມສຸຂໃນທຸກໆວັນ

ที่อยู่  Address and Coordinates:

เลขที่ 354 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 ประเทศไทย

พิกัด:  17.742859,102.678222

Google Maps:  http://bit.ly/JDBeverage

ติดต่อ  Telephone Numbers:

 

โทรศัพท์  Factory and On Call

042-089-719 (สำนักงาน/โรงงาน)

081-618-7543  (มือถือ)  Pookie

อีเมลล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค  EMail addresses:

 

ฝ่ายขาย:        sales@jdbeverage.com

คุณปุ๊กกี้:       pookie@jdbeverage.com

คุณจอห์น:            jd@jdbeverage.com

  • LINE
  • Facebook
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
Water Quality Association