top of page
น้ำดื่มตราเจดีย์_Thai_final.jpg
LaosFlag.png
US-Flag.jpg
TH_Flag.jpg

รีเวอร์สออสโมซิส กับ ค่าความเป็นกรดด่าง:   เราขอแนะนำ S.A.N.S.

คำถามด้านเทคนิค:

ที่เราได้รับทราบกันมาว่าการกรองน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิสทำให้ค่าความเป็นกรดด่างต่ำกว่ามาตรฐาน โดยสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดมาตรฐานของค่าความเป็นกรดด่างเอาไว้ คือต้องอยู่ระหว่างค่า 6.5 - 8.5 ซึ่งเป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) 

แล้วผู้ผลิตน้ำดื่มทำอย่างไร จึงให้ได้ค่า pH อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด?  

 

      ค่ากรด-ด่าง(pH) ของน้ำหลังผ่านระบบรีเวอร์สออสโมซิส (อาร์โอ - RO) ต่ำ เกิดจากการที่น้ำมีปริมาณสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์สูง (CO2)  คือมีความเป็นกรดคาร์บอนิก (CO2 + H2O → H2CO3)  ซึ่งผู้ผลิตน้ำดื่มระบบอาร์โอจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้ความเป็นกรด-ด่าง(pH) สูงขึ้น โดยวิธีง่ายๆที่หลายผู้ผลิตใช้คือการเติมโซดาแอซ (โซเดียมคาร์บอเนต - Na2CO3) บางครั้งทำให้ลิ้นรู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายเล็กๆหรืออาจมองเห็นเหมือนฝุ่นขาวลอยอยู่ในน้ำดื่ม และวิธีการนี้ได้รับอนุญาตโดยองค์การควบคุมอาหารและยา เพราะเมื่อเติมโซดาแอซแล้วทำให้น้ำมีค่า pH สูงขึ้น วัดได้ค่ามาตรฐานระหว่าง 6.5-8.5 ตามกำหนด

 

      ที่เจดี เบฟ เราควบคุมค่า pH ให้ได้ค่ามาตรฐานโดยพัฒนาวิธีการจากหลักการธรรมชาติ เราให้ชื่อว่าแซนส์-ระบบเติมอากาศเพื่อปรับความเป็นกลาง (Staged Aeration Neutralizing System or (S.A.N.S.)  ระบบแซนส์ประกอบด้วยเครื่องปั๊มอากาศ ซึ่งปราศจากน้ำมัน ตัวกรองอากาศ ท่อยูวี เหล่านี้จะทำงานภายนอกแท๊งค์น้ำอาร์โอ (RO tank) ภายในแท๊งค์น้ำอาร์โอจะมี หัวทราย (air stones) และท่อเพื่อกระจายลม (diffusing tube) เมื่อลมที่ปั๊มโดยผ่านตัวกรองลมและฆ่าเชื้อก่อนเข้าแท๊งค์อาร์โอ มาทำลายแรงตึงผิวน้ำทำให้คาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกมาจากน้ำ เมื่อความเป็นกรดลดลง จึงเป็นการเพิ่มระดับค่า pH 

 

     ระบบแซนส์ใช้ได้ผลดีมากกับขนาดโรงงานและกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน ซึ่งเจดี เบฟ เน้นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมซึ่งขนาดบรรจุไม่เกิน 1500 มิลลิลิตรและมีรุ่นใหญ่ขึ้นมาคือน้ำลัง น้ำถังเล็ก ถังใหญ่ซึ่งในอัตราส่วนที่น้อย หากโรงงานที่เน้นผลิตน้ำถังใหญ่จึงจะต้องมีการเพิ่มการปั๊มลมและเวลาในการกระจายลมดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ระดับค่ากรด-ด่าง (pH) ตามที่มาตรฐานกำหนด หากท่านใส่ใจและสนใจกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ท่านดื่มอยู่เป็นประจำ ลองถามดูนะคะว่าที่โรงงานผลิตใช้วิธีการผลิตใด และหากเป็นระบบรีเวอร์สออสโมซิส ได้ใช้วิธีการปรับค่ากรด-ด่าง (pH)ของน้ำอย่างไร   

 

โน๊ต:  เจดี เบฟ ได้มีการปรึกษากับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ในระหว่างการพัฒนาระบบแซนส์ (S.A.N.S.) เจ้าหน้าที่เห็นว่าวิธีการนี้ได้ผลดี ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย และแนะนำให้บริษัทฯ นำเสนอผลงานและเทคนิคนี้ในการประชุมประจำปีผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่ม ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งเจดี เบฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแชร์นวัตกรรมนี้ค่ะ

bottom of page